01.02.2021.

СЕЋАЊЕ НА СУДИЈУ СЛАЂАНУ БОЈОВИЋ

1. фебруар 2021. године

 

 

 

 

            Судија Слађана Бојовић преминула је 31. јануара 2021. године у Београду у 58. години живота. Рођена је 25. фебруара 1962. године у Краљеву. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1984. године, а правосудни испит положила 1987. године.

 

            Била је приправник стручнни сарадник већа у Окружном привредном суду у Београду од фебруара 1986. године, а од 1988. године стручни сарадник. Од новембра 1991. године обављала је послове секретара Окружног привредног суда у Београду.

           

            За судију  Првог општинског суда у Београду изабрана је у јуну 1992. године, а од 1998. године била је и председник Парничног одељења Првог општинског суда у Београду. Судија Бојовић је новембра 1999. године изабрана за судију Окружног суда у Београду у коме је од 2005. године била и председник Одељења за управне спорове.

 

             За судију Управног суда изабрана је новембра 2009. године, а Одлуком Високог савета судства (Сл. гласник РС, бр. 106/09) постављена је за вршиоца функције председника Управног суда почев од 1. јануара 2010. године до избора председника суда. Ову дужност судија Бојовић обављала је до 8.11.2013. године, а затим наставила да обавља судијску функцију у већу Управног суда.

 

            Поред судијске функције била је испитивач из предмета Управно право у испитном одбору за полагање правосудног испита у периоду 2010. до краја 2013. године. Учествовала је на многим међународним конференцијама из области управноправне материје и саветовањима која су се односила на питања реформе, организације и унапређења рада судова.

           

            Остаће у нашем сећању.