Поштовани,

Коришћењем ове апликације пружа вам се могућност претраживања судске праксе Управног суда одабиром поља “ПРЕДМЕТИ” и претраживања сентенца и ставова одабиром поља “СЕНТЕНЦЕ И СТАВОВИ”.

Након одабира жељеног поља претраживање можете извршити према једном или више задатих критеријума (судија, тужени орган, врста спора, уписник, број предмета...). Детаљно упутство за претраживње базе судске праксе можете пронаћи на следећем ЛИНКУ.

СЕНТЕНЦЕ И СТАВОВИ ПРЕДМЕТИ