Број предмета Датум истицања на огласну таблу Датум уклањања са огласне табле
I-5 U 6101/18 20.04.2021. 20.05.2021.
23 U 20710/18 19.04.2021. 20.05.2021.
I-7 U 2048/18 16.04.2021. 17.05.2021.
4 U 14280/18 15.04.2021. 17.05.2021.
4 U 2842/18 15.04.2021. 17.05.2021.
19 U 13586/17 15.04.2021. 17.05.2021.
19 UR 12/20 15.04.2021. 17.05.2021.
4 U 14280/18 15.04.2021. 17.05.2021.
4 U 14280/18 15.04.2021. 17.05.2021.

12 Иди на страну: