Број предмета Датум истицања на огласну таблу Датум уклањања са огласне табле

12 Иди на страну: