25.06.2018.

Obaveštenje o prijemu stranaka

OBAVEŠTENJE O PRIJEMU STRANAKA


Poštovani,


U cilju unapređenja pristupa pravdi Upravni sud vrši prijem stranaka svakog utorka, u periodu od 10,00 do 13,00 časova, u sedištu suda u Beogradu, koje se nalazi u Zgradi sudova, ul. Nemanjina 9, na III spratu, sudnica II.

Zakazivanje termina za prijem stranaka vrši se isključivo putem telefona: 011/363-5111 i 011/360-4735, svakog ponedeljka u vremenskom periodu od 10,00 do 13,00 časova.

Prijem se zakazuje licima koji imaju svojstvo stranke u upravnom sporu (tužilac/tuženi, punomoćnik, zakonski zastupnik, zainteresovano lice), a za zakazivanje termina neophodno je da stranka u postupku zna broj predmeta, koju informaciju može dobiti pozivom pisarnice suda na broj telefona: 011/363-5232 i 011/363-5237.

Neophodno je da stranke u upravnom sporu, koje su zakazale termin prijema, pristupe sudu 10 minuta pre zakazanog prijema.

Stranke koje su zakazale prijem, na dan prijema biće uručen obrazac molbe/urgencije, koji je potrebno popuniti pre prijema na razgovor sa sudijom, koji je prema utvrđenom redosledu zadužen za prijem stranaka i predaju ga neposredno sudiji koji vrši prijem stranaka.

Sudije koje su zadužene za prijem stranaka su:

sudija Željko Škorić, zamenik predsednika Upravnog suda;
sudija Vesna Lazarević;
sudija Gordana Gajić Salzberger.