U cilju obezbeđivanja objektivnog, pravovremenog i tačnog informisanja javnosti o radu suda i sudskim postupcima Upravni sud, objavljivanjem saopštenja, događaja, oglasa/javnih konkursa, javnih nabavki, omogućava svim korisnicima zvanične internet prezentacije suda pristup u pogledu informacija koje se vode u sudu a za koje postoji veće interesovanje javnosti, vodeći računa o inrteresima postupka, privatnosti i bezbednosti učesnika u postupku.

Informacije o pravosnažno okončanim postupcima pred sudom obavezno se objavljuju kada je to propisano zakonom ili posebnim propisom kao i u slučajevima za koje je javnost posebno zainteresovana.

Podaci koji prema posebnim propisima predstavljaju tajnu i zaštićeni podaci čije objavljivanje je isključeno ili ograničeno zakonom se ne saopštavaju.