Акредитације за медије

Управни суд је, у складу са законом и Судским пословником, обезбедио приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду.

 

О надлежности, раду, јавним расправама, одлукама, и другим информацијама у вези са активностима Управног суда медији и јавност ће бити информисани преко саопштења, интернет презентације суда, изјава за медије председника и портпарола и на конференцијама за новинаре.

 

У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештавања јавности о раду суда и судским поступцима, Управни суд ће благовремено, најкасније дан раније, представнике средстава јавног информисања обавештавати о заказаним јавним расправама у предметима за које је јавност посебно заинтересована. О заказаним јавним расправама новинари и грађани могу добити обавештења на огласној табли у суду, као и на интернет презентацији Управног суда. Средства јавног информисања ће информације добијати електронском поштом и факсом.

 

За све додатне информације представници медија могу се обратити портпаролу Управног суда. Акредитација није потребна новинарима који прате усмене јавне расправе у суду. Фотографисање, аудио и видео снимање на јавним расправама у циљу јавног приказивања снимка обавља се по одобрењу председника суда, уз претходно прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка странака и учесника у судском поступку.

 

Акредитација је потребна ако новинари, сниматељи или фоторепортери желе да у зграду унесу одговарајућу опрему за снимање.

 

Молимо представнике медија да захтев за акредитацију пошаљу најкасније пет дана пре жељеног термина за фотографисање или снимање ради благовременог одлучивања.