Правилник о анонимизацији

Преузми документ

Хитни и нарочито хитни предмети

Преузми документ

Правилник о трошковима репрезентације и трошковима угоститељских услуга

Преузми документ

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Преузми документ

Правилник о безбедности заштити на раду

Преузми документ

Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама

Преузми документ

Правилник о поклонима Судија и запослених у Управном суду

Преузми документ

Правилник о службеној одећи и обући

Преузми документ

Правилник о условима и начину коришћења службених возила

Преузми документ

План за повећање поверења јавности

Преузми документ

Програм решавања старих предмета 2017

Преузми документ

Протокол о сарадњи између Управног суда и Правосудне академије

Преузми документ

Споразум о сарадњи са Правним факултетом

Преузми документ

Споразум о сарадњи са факултетом за Правне и пословне студије Нови Сад

Преузми документ

Споразум о сарадњи са Правним факултетом за привреду и правосуђе

Преузми документ