Правилник о анонимизацији

Преузми документ

Правилник о трошковима репрезентације и трошковима угоститељских услуга

Преузми документ

План за повећање поверења јавности

Преузми документ

Правилник о безбедности заштити на раду

Преузми документ

Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама

Преузми документ

Правилник о поклонима Судија и запослених у Управном суду

Преузми документ

Правилник о службеној одећи и обући

Преузми документ

Правилник за возила

Преузми документ

Програм решавања старих предмета 2016

Преузми документ