• На основу одредбе члана 34. Закона о уређењу судова (“Службени гласник РС” бр. 116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 101/13 и 40/15) и члана 45. - 48. Судског пословника (“Службени гласник РС” бр. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13 и 96/15), по прибављеном мишљењу свих судија, председник Управног суда утврдђује: 

 

Годишњи распоред послова Управног суда за 2016. годину

 

Измене годишњег распореда послова за 2016. годину

Измене годишњег распореда послова за 2016-1

 


Архива распореда послова