• На основу одредбе члана 34. Закона о уређењу судова (“Службени гласник РС” бр. 116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16 и 113/17) и члана 45. - 48. Судског пословника (“Службени гласник РС” бр. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/15, 56/15 и 77/16), по прибављеном мишљењу свих судија, председник Управног суда УТВРЂУЈЕ

 

Годишњи распоред послова Управног суда за 2018. годину

Измена годишњег распореда послова Управног суда за 2018. годину

Измена годишњег распореда послова Управног суда за 2018. годину - 1

Измена годишњег распореда послова Управног суда за 2018. годину - 2


 


Архива распореда послова