• На основу одредбе члана 34. Закона о уређењу судова (“Службени гласник РС” бр. 116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 101/2013, 40/15, 106/15 и 13/2016) и члана 45. - 48. Судског пословника (“Службени гласник РС” бр. 110/09, 70/11, 19/12, 89/2013, 96/15, 104/15, 113/15, 39/15, 56/15 и 77/2016), по прибављеном мишљењу свих судија, председник Управног суда УТВРЂУЈЕ

 

Годишњи распоред послова Управног суда за 2017. годину

 

 


Архива распореда послова