• На основу одредбе члана 34. Закона о уређењу судова (“Службени гласник РС” бр. 116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16 и 113/17) и члана 45. - 48. Судског пословника (“Службени гласник РС” бр. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/15, 56/15 и 77/16), по прибављеном мишљењу свих судија, председник Управног суда УТВРЂУЈЕ

 

Годишњи распоред послова Управног суда за 2018. годину

Измена годишњег распореда послова Управног суда за 2018. годину


 


Архива распореда послова