Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
III-3 Уж 56/1717IIIзаштита изборног права24.05.2017Савет Месне заједнице Нова Пазовазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...84611.odt
III-27 Уж 58/1717IIIзаштита изборног права24.05.2017Савет Месне заједнице Нова Пазовазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...84613.odt
III-7 Уж 55/1717IIIзаштита изборног права24.05.2017Савет Месне заједнице Нова Пазовазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...84614.odt
III-1 Уж 57/1717IIIзаштита изборног права24.05.2017Савет Месне заједнице Нова Пазовазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...84616.odt
III-2 Уж 54/1717IIIзаштита изборног права24.05.2017Савет Месне заједнице Нова Пазовазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...84617.odt
III-4 Уж 53/1717IIIзаштита изборног права24.05.2017Савет Месне заједнице Нова Пазовазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...84618.odt
4 Уж 60/1717заштита изборног права24.05.2017Општинска изборна комисија Петровац на Млавизаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...84672.odt
II-2 Уж 52/1717IIзаштита изборног права24.05.2017Изборна комисија МЗ Житковац, Алексинацзаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...84673.odt
III-8 Уж 50/1717IIIзаштита изборног права17.05.2017Савет Месне заједнице Дворсказаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...83688.odt
2 Уж 46/1717заштита изборног права16.05.2017Градска изборна комисија града Зајечаразаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА...83481.odt

123456 Иди на страну: