Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
2 Уж 34/2020заштита изборног права29.05.2020Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...165284.odt
II-6 Уж 33/2020IIзаштитa изборног права28.05.2020Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...165166.odt
III-10 Уж 28/2020IIIзаштита изборног права22.05.2020Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...164229.odt
20 Уж 32/2020заштита изборног права22.05.2020Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...164292.odt
28 Уж 31/2020заштита изборног права21.05.2020Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...164172.odt
III-8 Уж 30/2020IIIзаштита изборног права20.05.2020Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...163917.odt
III-6 Уж 29/2020IIIзаштита изборног права19.05.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...163916.odt
III-7 Уж 27/2020IIIзаштита изборног права17.05.2020Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...163261.odt
III-1 Уж 26/2020IIIзаштита изборног права16.05.2020Градска изборна комисија града Новог Садазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...163257.odt
III-3 Уж 25/2020IIIзаштита изборног права16.05.2020Градска изборна комисија града Новог Садазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...163258.odt

123456 Иди на страну: