Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
III-3 Уж 81/1717IIIЛипар21.07.2017Месна заједницазаштита изборног праваРепублика Србија...94958.odt
III-7 Уж 80/1717IIIзаштита изборног права20.07.2017Савет месне заједницезаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...94963.odt
III-2 Уж 79/1717IIIзаштита изборног права18.07.2017Савет месне заједницезаштита изборног праваРепублика Србија...94862.odt
25 Уж 73/1717мандат одборника07.07.2017Скупштина општине Ковачицамандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...94716.odt
5 Уж 74/1717IIIмандат одборника06.07.2017Скупштина општине Ковачицамандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...93052.odt
III-8 Уж 77/1717IIIзаштиа изборног права (Липар)28.06.2017Месна заједницазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...90429.ott
III-4 Уж 78/1717IIIзаштита изборног права28.06.2017Савет месне заједницезаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...90736.odt
I-2 Уж 62/1717Iпотврђивањe мандата одборника23.06.2017Скупштина општине Горњи МилановацРепублика Србија УПРАВНИ...90583.odt
II-1 Уж 76/1717IIпрестанак мандата одборника22.06.2017Скупштина општине Бојникмандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...90426.odt
II-3 Уж 75/1717IIмандат одборника22.06.2017Скупштина општине Бојникмандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...93053.odt

123456 Иди на страну: