Претражи по:

Резултати претраге

 • КРАГУЈЕВАЦ - У 49854/22 (2017)

  29.03.2023.

  Време: 13:30 часова / Судница: 108 / судија Снежана Алексић, судија Татјана Попара и судија Драгана Илчић / Тужилац: / Тужени:
 • КРАГУЈЕВАЦ - У 8759/20

  29.03.2023.

  Време: 13:00 часова / Судница: 108 / судија Снежана Алексић, судија Драгана Максимовић и судија Драгана Илчић / Тужилац: / Тужени:
 • НОВИ САД - 4470/20

  29.03.2023.

  Време: 13:00 часова / Судница: 306 / судија Гордана Николић Врбашки, судија Јелена Искић, судија Љиљана Коруга / Тужилац: / Тужени:
 • НОВИ САД - 8177/19

  29.03.2023.

  Време: 12:30 часова / Судница: 306 / судија Гордана Николић Врбашки, судија Јелена Искић, судија Љиљана Коруга / Тужилац: / Тужени:
 • КРАГУЈЕВАЦ - У 8883/20

  29.03.2023.

  Време: 12:00 часова / Судница: 108 / судија Снежана Алексић, судија Татјана Попара и судија Драгана Илчић / Тужилац: / Тужени:
 • НОВИ САД - 2360/20

  29.03.2023.

  Време: 12:00 часова / Судница: 306 / судија Гордана Николић Врбашки, судија Јелена Искић, судија Љиљана Коруга / Тужилац: / Тужени:
 • НОВИ САД - 20087/21 (16)

  29.03.2023.

  Време: 11:30 часова / Судница: 306 / судија Гордана Николић Врбашки, судија Јелена Искић, судија Љиљана Коруга / Тужилац: / Тужени:
 • НОВИ САД - 25740/29

  29.03.2023.

  Време: 11:00 часова / Судница: 306 / судија Гордана Николић Врбашки, судија Јелена Искић, судија Љиљана Коруга / Тужилац: / Тужени:
 • НОВИ САД - 25740/20

  29.03.2023.

  Време: 11:00 часова / Судница: 306 / судија Гордана Николић Врбашки, судија Јелена Искић, судија Љиљана Коруга / Тужилац: / Тужени:
 • НОВИ САД - 25739/20

  29.03.2023.

  Време: 10:30 часова / Судница: 306 / судија Гордана Николић Врбашки, судија Јелена Искић, судија Љиљана Коруга / Тужилац: / Тужени:
12 Иди на страну: