Претражи по:

Резултати претраге

 • Предмет број 9 У 15179/15

  21.11.2017.

  Време: 10:00 часова / Судница: 3 / судија Стево Ђурановић судија Гордана Гајић Салзбергер судија Ружа Урошевић / Тужилац: / Тужени:
 • Предмет број 9 У 12747/15

  21.11.2017.

  Време: 10:20 часова / Судница: 3 / судија Стево Ђурановић судија Гордана Гајић Салзбергер судија Ружа Урошевић / Тужилац: / Тужени:
 • Предмет број 9 У 15153/15

  21.11.2017.

  Време: 10:40 часова / Судница: 3 / судија Стево Ђурановић судија Гордана Гајић Салзбергер судија Ружа Урошевић / Тужилац: / Тужени:
 • Предмет број 9 У 17156/15

  21.11.2017.

  Време: 12:00 часова / Судница: 3 / судија Стево Ђурановић судија Гордана Гајић Салзбергер судија Ружа Урошевић / Тужилац: / Тужени:
 • Предмет број 9 У 3942/16

  21.11.2017.

  Време: 12:20 часова / Судница: 3 / судија Стево Ђурановић судија Гордана Гајић Салзбергер судија Ружа Урошевић / Тужилац: / Тужени:
 • Предмет број 9 У 17231/15

  21.11.2017.

  Време: 12:40 часова / Судница: 3 / судија Стево Ђурановић судија Гордана Гајић Салзбергер судија Ружа Урошевић / Тужилац: / Тужени: