Претражи по:

Резултати претраге

 • НОВИ САД - У 6920/19

  23.09.2021.

  Време: 13:45 часова / Судница: 306 / судија Нада Балешевић судија Весна Слијепчевић судија Јелена Искић / Тужилац: / Тужени:
 • НОВИ САД - У 17977/18

  23.09.2021.

  Време: 13:00 часова / Судница: 306 / судија Нада Балешевић судија Весна Слијепчевић судија Јелена Искић / Тужилац: / Тужени:
 • 17 У 9082/18

  23.09.2021.

  Време: 13:00 часова / Судница: 5 / судија Биљана Шундерић судија Јелица Пајовић судија Весна Иконић / Тужилац: / Тужени:
 • НОВИ САД - У 1978/18

  23.09.2021.

  Време: 12:15 часова / Судница: 306 / судија Нада Балешевић судија Весна Слијепчевић судија Јелена Искић / Тужилац: / Тужени:
 • НОВИ САД - У 17731/17

  23.09.2021.

  Време: 11:15 часова / Судница: 306 / судија Нада Балешевић судија Весна Слијепчевић судија Јелена Искић / Тужилац: / Тужени:
 • 26 У 6974/17

  23.09.2021.

  Време: 10:45 часова / Судница: 5 / судија Биљана Шундерић судија Јелица Пајовић судија Весна Иконић / Тужилац: / Тужени:
 • НОВИ САД - У 10601/17

  23.09.2021.

  Време: 10:30 часова / Судница: 306 / судија Нада Балешевић судија Весна Слијепчевић судија Јелена Искић / Тужилац: / Тужени:
 • 26 У 3723/17

  23.09.2021.

  Време: 10:00 часова / Судница: 5 / судија Биљана Шундерић судија Јелица Пајовић судија Весна Иконић / Тужилац: / Тужени:
 • НОВИ САД - У 2695/18

  23.09.2021.

  Време: 09:45 часова / Судница: 306 / судија Нада Балешевић судија Весна Слијепчевић судија Јелена Искић / Тужилац: / Тужени:
 • НОВИ САД - У 14334/18

  23.09.2021.

  Време: 09:00 часова / Судница: 306 / судија Нада Балешевић судија Весна Слијепчевић судија Јелена Искић / Тужилац: / Тужени: