Судије Управног суда

 

1. Алексић Снежана
2. Балешевић Нада
3. Богдановић Гордана
4. Бојовић Слађана
5. Бошковић Тија
6. Брајовић Зорана
7. Василијевић Мира
8. Вукашиновић Јасминка
9. Даниловић Весна
10. Гајић Салзбергер Гордана
11. Гудураш Сузана
12. Ђокић Братислав
13. Ђурановић Стево
14. Ивановић Јелена, председник суда
15. Ивановић Ксенија
16. Иконић Весна
17. Искић Јелена
18. Јевтић Љиљана
19. Јовановић Драган
20. Јонаш Павел
21. Китановић Зорица
22. Китаровић Никола
23. Крстић Јасмина
24. Лазаревић Весна
25. Лаловић Станимирка
26. Малинић Наташа
27. Максимовић Драгана
28. Маринковић Вера
29. Маринковић Душица
30. Маринковић Радојка
31. Медвед Томислав
32. Минић Јасмина
33. Пајовић Јелица
34. Панић Маја
35. Пауновић Сандра
36. Петровић Олга
37. Рељић мр Зоран
38. Савић Бисерка
39. Симић Радмила
40. Слијепчевић Весна
41. Стојановић Ненад
42. Стојановић Биљана
43. Сукновић-Бојаџија Гордана
44. Стевић-Капус Мира
45. Тамбурковски-Баковић Биљана
46. Тафра Мирков Маријана
47. Тишма-Јовановић Јелена
48. Урошевић Ружа
49. Чогурић Весна
50. Шкорић Жељко
51. Шундерић Биљана
 
*списак је састављен према азбучном редоследу
 
Овде можете погледати годишњи распоред послова Управног суда за 2019. годину.