Pravilnik o anonimizaciji

Preuzmi dokument

Hitni i naročito hitni predmeti

Preuzmi dokument

Pravilnik o troškovima reprezentacije i troškovima ugostiteljskih usluga

Preuzmi dokument

Pravilnik o bezbednosti zaštiti na radu

Preuzmi dokument

Pravilnik o bližem uređenju postupka javnih nabavki i nabavki na koji se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama

Preuzmi dokument

Pravilnik o poklonima Sudija i zaposlenih u Upravnom sudu

Preuzmi dokument

Pravilnik o službenoj odeći i obući

Preuzmi dokument

Pravilnik za vozila

Preuzmi dokument

Plan za povećanje poverenja javnosti

Preuzmi dokument

Program rešavanja starih predmeta 2015

Preuzmi dokument

Sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom za privredu i pravosuđe

Preuzmi dokument