• Na osnovu odredbe člana 34. Zakona o uređenju sudova (“Službeni glasnik RS” br. 116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16 i 113/17) i člana 45. - 48. Sudskog poslovnika (“Službeni glasnik RS” br. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/15, 56/15 i 77/16), po pribavljenom mišljenju svih sudija, predsednik Upravnog suda UTVRĐUJE

 

Godišnji raspored poslova Upravnog suda za 2018. godinu

Izmena godišnjeg rasporeda poslova Upravnog suda za 2018. godinu

Izmena godišnjeg rasporeda poslova Upravnog suda za 2018. godinu - 1

Izmena godišnjeg rasporeda poslova Upravnog suda za 2018. godinu - 2


 


Arhiva rasporeda poslova