Br. predmeta God. Odeljenje Naslov Datum odluke Tuženi organ Vrsta spora Opis Anonm. odluka Sentenca
III-6 Уж 20/2020IIIзаштита изборног права16.03.2020Општинска изборна комисија Нови Кнежевацзаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...161874.odt
III-10 Уж 19/2020IIIзаштита изборног права16.03.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...161875.odt
III-7 Уж 18/2020IIIзаштита изборног права16.03.2020Општинска изборна комисија Темеринзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...161876.odt
III-3 Уж 15/2020IIIзаштита изборног права14.03.2020Општинска изборна комисија Инђијазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...161803.odt
III-1 Уж 16/2020IIIзаштита изборног права14.03.2020Општинска изборна комисија Инђијазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...161804.odt
24 Уж 17/2020заштита изборног права13.03.2020Општинска изборна комисија Гроцказаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...161800.odt
III-2 Уж 14/2020IIIзаштита изборног права13.03.2020Општинска изборна комисија Србобранзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...161801.odt
I-3 Уж 10/2020Iименовање изборне комисије13.03.2020Општинска изборна комисија Сјеницазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...161802.odt
II-4 Уж 9/2020IIименовање општинске изборне комисије12.03.2020Скупштина општине Блацезаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...161649.odt
II-5 Уж 13/2020IIименовање изборне комисије12.03.2020Скупштина општине Блацезаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...161650.odt

123456 Idi na stranu: