Pretraži po:

Rezultati pretrage

 • 27 U 6523/16

  12.11.2019.

  Vreme: 13:30 časova / Sudnica: 4 / sudija Biljana Tamburkovski Baković sudija Zorica Kitanović sudija Nikola Kitarović sudija LJiljana Jevtić / Tužilac: / Tuženi:
 • 1 U 1364/17

  12.11.2019.

  Vreme: 13:00 časova / Sudnica: 4 / sudija Biljana Tamburkovski Baković sudija Zorica Kitanović sudija Nikola Kitarović sudija LJiljana Jevtić / Tužilac: / Tuženi:
 • 3 U 6050/16

  12.11.2019.

  Vreme: 12:30 časova / Sudnica: 3 / sudija Stevo Đuranović sudija Ruža Urošević sudija Jelena Tišma Jovanović / Tužilac: / Tuženi:
 • 6 U 10290/16

  12.11.2019.

  Vreme: 12:00 časova / Sudnica: 4 / sudija Biljana Tamburkovski Baković sudija Zorica Kitanović sudija Nikola Kitarović sudija LJiljana Jevtić / Tužilac: / Tuženi:
 • 3 U 11088/15

  12.11.2019.

  Vreme: 12:00 časova / Sudnica: 3 / sudija Stevo Đuranović sudija Ruža Urošević sudija Jelena Tišma Jovanović / Tužilac: / Tuženi:
 • 6 U 9105/16

  12.11.2019.

  Vreme: 11:30 časova / Sudnica: 4 / sudija Biljana Tamburkovski Baković sudija Zorica Kitanović sudija Nikola Kitarović sudija LJiljana Jevtić / Tužilac: / Tuženi:
 • 6 U 6934/19

  12.11.2019.

  Vreme: 11:00 časova / Sudnica: 4 / sudija Biljana Tamburkovski Baković sudija Zorica Kitanović sudija Nikola Kitarović sudija LJiljana Jevtić / Tužilac: / Tuženi:
 • 7 U 7735/18

  12.11.2019.

  Vreme: 10:30 časova / Sudnica: 4 / sudija Biljana Tamburkovski Baković sudija Zorica Kitanović sudija Nikola Kitarović sudija LJiljana Jevtić / Tužilac: / Tuženi:
 • 7 U 7734/18

  12.11.2019.

  Vreme: 10:00 časova / Sudnica: 4 / sudija Biljana Tamburkovski Baković sudija Zorica Kitanović sudija Nikola Kitarović sudija LJiljana Jevtić / Tužilac: / Tuženi:
 • 23 U 6121/18

  12.11.2019.

  Vreme: 10:00 časova / Sudnica: 3 / sudija Stevo Đuranović sudija Ruža Urošević sudija Jelena Tišma Jovanović / Tužilac: / Tuženi: