Pretraži po:

Rezultati pretrage

  • 8 U 4194/19

    26.05.2022.

    Vreme: 11:30 časova / Sudnica: 5 / sudija Biljana Šunderić, sudija Jelica Pajović, sudija Vesna Ikonić / Tužilac: / Tuženi:
  • 26 U 9000/17

    26.05.2022.

    Vreme: 10:00 časova / Sudnica: 5 / sudija Biljana Šunderić, sudija Jelica Pajović, sudija Vesna Ikonić / Tužilac: / Tuženi: