Sudije Upravnog suda

 

 1. Aleksić Snežana
 2. Balešević Nada
 3. Bogdanović Gordana
 4. Bojović Slađana
 5. Bošković Tija
 6. Brajović Zorana
 7. Vasilijević Mira
 8. Vukašinović Jasminka
 9. Danilović Vesna
 10. Guduraš Suzana
 11. Đokić Bratislav
 12. Đuranović Stevo
 13. Ivanović Jelena, predsednik suda
 14. Ivanović Ksenija
 15. Ikonić Vesna
 16. Iskić Jelena
 17. Jevtić LJiljana
 18. Jovanović Dragan
 19. Kitanović Zorica
 20. Kitarović Nikola
 21. Krstić Jasmina
 22. Lazarević Vesna
 23. Lalović Stanimirka
 24. Malinić Nataša
 25. Maksimović Dragana
 26. Marinković Vera
 27. Marinković Dušica
 28. Marinković Radojka
 29. Medved Tomislav
 30. Minić Jasmina
 31. Nikolić-Vrbaški Gordana
 32. Pajović Jelica
 33. Panić Maja
 34. Paunović Sandra
 35. Petrović Olga
 36. Reljić mr Zoran
 37. Savić Biserka
 38. Simić Radmila
 39. Slijepčević Vesna
 40. Stojanović Nenad
 41. Stojanović Biljana
 42. Suknović-Bojadžija Gordana
 43. Stević-Kapus Mira
 44. Tamburkovski-Baković Biljana
 45. Tišma-Jovanović Jelena
 46. Urošević Ruža
 47. Čogurić Vesna
 48. Škorić Željko
 49. Šunderić Biljana
 
*spisak je sastavljen prema azbučnom redosledu
 
Ovde možete pogledati godišnji raspored poslova Upravnog suda za 2019. godinu.