Sudije Upravnog suda

 

 1. Aleksić Snežana
 2. Balešević Nada
 3. Bikicki Minja
 4. Bjelanović Snežana
 5. Bogdanović Gordana
 6. Bošković Tija
 7. Brajović Zorana
 8. Brešković-Stanišljević Tamara
 9. Vasilijević Mira
 10. Vukašinović Jasminka
 11. Danilović Vesna
 12. Đokić Bratislav
 13. Đuranović Stevo
 14. Ivanović Jelena, predsednik suda
 15. Ivanović Ksenija
 16. Ikonić Vesna
 17. Iskić Jelena
 18. Jevtić LJiljana
 19. Jovanović Dragan
 20. Kitanović Zorica
 21. Kitarović Nikola
 22. Koruga LJiljana
 23. Kocić-Filipović Nataša
 24. Krstić Jasmina
 25. Lazarević Vesna
 26. Maksimović Dragana
 27. Marinković Vera
 28. Marinković Radojka
 29. Martinović Vesna
 30. Minić Jasmina
 31. Nikolić-Vrbaški Gordana
 32. Pajović Jelica
 33. Panić Maja
 34. Paunović Sandra
 35. Petrović Elena
 36. Petrović Olga
 37. Reljić mr Zoran
 38. Savić Biserka
 39. Simić Radmila
 40. Slijepčević Vesna
 41. Stojanović Nenad
 42. Stojanović Biljana
 43. Suknović-Bojadžija Gordana
 44. Stević-Kapus Mira
 45. Tamburkovski-Baković Biljana
 46. Tišma-Jovanović Jelena
 47. Čogurić Vesna
 48. Škorić Željko
 49. Šunderić Biljana
 
*spisak je sastavljen prema azbučnom redosledu
 
Ovde možete pogledati godišnji raspored poslova Upravnog suda za 2021. godinu.