Sudije Upravnog suda

 

1. Aleksić Snežana
2. Balešević Nada
3. Bogdanović Gordana
4. Bojović Slađana
5. Bošković Tija
6. Brajović Zorana
7. Vasilijević Mira
8. Vukašinović Jasminka
9. Danilović Vesna
10. Gajić Salzberger Gordana
11. Guduraš Suzana
12. Đokić Bratislav
13. Đuranović Stevo
14. Ivanović Jelena, predsednik suda
15. Ivanović Ksenija
16. Ikonić Vesna
17. Iskić Jelena
18. Jevtić LJiljana
19. Jovanović Dragan
20. Jonaš Pavel
21. Kitanović Zorica
22. Kitarović Nikola
23. Krstić Jasmina
24. Lazarević Vesna
25. Lalović Stanimirka
26. Malinić Nataša
27. Maksimović Dragana
28. Marinković Vera
29. Marinković Dušica
30. Marinković Radojka
31. Medved Tomislav
32. Minić Jasmina
33. Pajović Jelica
34. Panić Maja
35. Paunović Sandra
36. Petrović Olga
37. Reljić mr Zoran
38. Savić Biserka
39. Simić Radmila
40. Slijepčević Vesna
41. Stojanović Nenad
42. Stojanović Biljana
43. Suknović-Bojadžija Gordana
44. Stević-Kapus Mira
45. Tamburkovski-Baković Biljana
46. Tišma-Jovanović Jelena
47. Urošević Ruža
48. Čogurić Vesna
49. Škorić Željko
50. Šunderić Biljana
 
*spisak je sastavljen prema azbučnom redosledu
 
Ovde možete pogledati godišnji raspored poslova Upravnog suda za 2019. godinu.