Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
III-1 Уж 15/2121IIIзаштита изборног права28.04.2021Савет месних заједница општине Стара Пазовазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...193443.odt
III-11 Уж 14/2121IIIзаштита изборног права28.04.2021Савет месних заједница општине Стара Пазовазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...193444.odt
28 Уж 16/2121референдум28.04.2021Народна Скупштина Републике СрбијереферендумРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...193445.odt
I-2 Уж 13/2121Iзаштита изборног права16.04.2021Општинска изборна комисија Косјерићзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...192629.odt
II-5 Уж 5/2121IIмандат одборника08.04.2021Скупштина општине Сурдулицамандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...192062.odt
II-7 Уж 12/2121IIзаштита изборног права06.04.2021Општинска изборна комисија Прешевозаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...191939.odt
II-1 Уж 10/2121IIзаштита изборног права25.03.2021Општинска изборна комисија Прешевозаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...191051.odt
II-3 Уж 8/2121IIзаштита изборног права25.03.2021Општинска изборна комисија Прешевозаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...191053.odt
II-6 Уж 9/2121IIзаштита изборног права25.03.2021Општинска изборна комисија Прешевозаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...191054.odt
II-2 Уж 7/2121IIзаштита изборног права25.03.2021Општинска изборна комисија Прешевозаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...191055.odt

123456 Иди на страну: