Изменом годишњег Распореда послова Управног суда за 2020. годину Су I-2 26/20-1 од 26.02.2020. године, за лице за заштиту података о личности у Управном суду, у смислу одредби Закона о заштити података о личности одређена је судија Јасмина Минић, која је и даље лице за заштиту података о личности према Годишњем распореду послаова Управног суда за 2021, 2022 и 2023. Годишњим распоредом послова Управног суда за 2022. годину Су I-2 223/21-1 од 02.12.2021.године, одређена је и судија Тамара Брешковић Станишљевић, за лице за заштиту података о личности, која је и даље лице за заштиту података о личности према Годишњем распореду послова Управног суда за 2023. годину.

 

Контакт подаци лица за заштиту података о личности у Управном суду су: 

- имејл: kabinet@up.sud.rs

- телефон: 011/ 363 5174