• Na osnovu odredbe člana 34. Zakona o uređenju sudova (“Službeni glasnik RS” br. 116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18, 87/18 i 88/18) i člana 45. - 48. Sudskog poslovnika (“Službeni glasnik RS” br. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/15, 56/15, 77/16, 16/18 i 78/18), po pribavljenom mišljenju svih sudija, predsednik Upravnog suda UTVRĐUJE

 

Godišnji raspored poslova Upravnog suda za 2023. godinu

 

Izmena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova za 2023. godinu

 

 

 Arhiva rasporeda poslova