Izmenom godišnjeg Rasporeda poslova Upravnog suda za 2020. godinu Su I-2 26/20-1 od 26.02.2020. godine, za lice za zaštitu podataka o ličnosti u Upravnom sudu, u smislu odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti određena je sudija Jasmina Minić, koja je i dalje lice za zaštitu podataka o ličnosti prema Godišnjem rasporedu poslaova Upravnog suda za 2021, 2022 i 2023. Godišnjim rasporedom poslova Upravnog suda za 2022. godinu Su I-2 223/21-1 od 02.12.2021.godine, određena je i sudija Tamara Brešković Stanišljević, za lice za zaštitu podataka o ličnosti, koja je i dalje lice za zaštitu podataka o ličnosti prema Godišnjem rasporedu poslova Upravnog suda za 2023. godinu.

 

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti u Upravnom sudu su: 

- imejl: kabinet@up.sud.rs

- telefon: 011/ 363 5174