Sudije Upravnog suda

 

 1. Aleksić Snežana
 2. Balešević Nada
 3. Bikicki Minja
 4. Bjelanović Snežana
 5. Bogdanović Gordana
 6. Bojović Slađana
 7. Bošković Tija
 8. Brajović Zorana
 9. Brešković-Stanišljević Tamara
 10. Vasilijević Mira
 11. Vukašinović Jasminka
 12. Danilović Vesna
 13. Đokić Bratislav
 14. Đuranović Stevo
 15. Ivanović Jelena, predsednik suda
 16. Ivanović Ksenija
 17. Ikonić Vesna
 18. Iskić Jelena
 19. Jevtić LJiljana
 20. Jovanović Dragan
 21. Kitanović Zorica
 22. Kitarović Nikola
 23. Koruga LJiljana
 24. Kocić-Filipović Nataša
 25. Krstić Jasmina
 26. Lazarević Vesna
 27. Malinić Nataša
 28. Maksimović Dragana
 29. Marinković Vera
 30. Marinković Radojka
 31. Martinović Vesna
 32. Minić Jasmina
 33. Nikolić-Vrbaški Gordana
 34. Pajović Jelica
 35. Panić Maja
 36. Paunović Sandra
 37. Petrović Elena
 38. Petrović Olga
 39. Reljić mr Zoran
 40. Savić Biserka
 41. Simić Radmila
 42. Slijepčević Vesna
 43. Stojanović Nenad
 44. Stojanović Biljana
 45. Suknović-Bojadžija Gordana
 46. Stević-Kapus Mira
 47. Tamburkovski-Baković Biljana
 48. Tišma-Jovanović Jelena
 49. Čogurić Vesna
 50. Škorić Željko
 51. Šunderić Biljana
 
*spisak je sastavljen prema azbučnom redosledu
 
Ovde možete pogledati godišnji raspored poslova Upravnog suda za 2021. godinu.