14.09.2021.

Potpisivanje Ugovora o donaciji sa Ambasadom SAD u Srbiji

 

Predsednik Upravnog suda, sudija Jelena Ivanović i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji, NJ.E. Entoni F. Godfri, potpisali su dana 14.09.2021. godine, Ugovor o donaciji informatičke i tehničke opreme između Upravnog suda Republike Srbije kao primaoca donacije i Stejt dipartmenta SAD - Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona, kao donatora. 

 Cilj potpisivanja Ugovora je pružanje pomoći i podrške u razvoju i jačanju kapaciteta Upravnog suda Republike Srbije.

Stejt dipartment SAD - Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona podržava razvoj vladavine prava u Srbiji. Donacija u vrednosti od oko 210.000 američkih dolara u informatičkoj i tehničkoj opremi samo je jedan od načina na koji će Ambasada SAD  doprineti reformi upravnog sudstva u narednih nekoliko godina.

Predsednik Upravnog suda, sudija Jelena Ivanović, zahvalila se ambasadoru NJ.E. Entoniju F. Godfriju, na značajnoj donaciji koja će doprineti unapređenju rada Upravnog suda i izrazila je spremnost da se saradnja proširi i u narednom periodu.