Poštovani,

Korišćenjem ove aplikacije pruža vam se mogućnost pretraživanja sudske prakse Upravnog suda odabirom polja “PREDMETI” i pretraživanja sentenca i stavova odabirom polja “SENTENCE I STAVOVI”.

Nakon odabira željenog polja pretraživanje možete izvršiti prema jednom ili više zadatih kriterijuma (sudija, tuženi organ, vrsta spora, upisnik, jedinica, broj predmeta ...).

SENTENCE I STAVOVI PREDMETI