O sudu


Upravni sud je počeo sa radom 1. januara 2010. godine, uspostavljen kao sud posebne nadležnosti. Sedište Upravnog suda je u Beogradu sa tri odeljenja izvan sedišta suda u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.


Zvanična internet prezentacija Upravnog suda pruža Vam mogućnost da se bliže upoznate sa načinom rada suda, našom organizacionom strukturom, nadležnošću, informatorom o radu suda, sudskom praksom, periodičnim i godišnjim izveštajima, rasporedom suđenja, oglasnom tablom itd.


Postavite pitanja, dajte sugestije, informišite o radu suda kroz institut slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, upoznajte se sa sudskim odlukama, stavovima i sentencama iz baze sudske prakse, zaštitite svoja prava i na zakonu zasnovane interese.

Dan otvorenih vrata 24.10.2014.

17.10.2014.

Povodom Evropskog dana civilne pravde, u sedištu Upravnog suda u Beogradu, biće održana manifestacija “Dan otvorenih vrata” u petak, 24.10.2014. godine. 

Saznaj više

Obaveštenju o načinu dostave tužbe i drugih podnesaka u elektronskom obliku

12.09.2014.

Od 15.09.2014 godine, Upravni sud otvara zvaničnu adresu elektronske pošte za prijem tužbi i drugih podnesaka u elektronskom obliku isključivo na adresu elektronske pošte određenu za prijem elektronskih dokumenata:pisarnica@up.sud.rs .

Saznaj više