O sudu


Upravni sud je počeo sa radom 1. januara 2010. godine, uspostavljen kao sud posebne nadležnosti. Sedište Upravnog suda je u Beogradu sa tri odeljenja izvan sedišta suda u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.


Zvanična internet prezentacija Upravnog suda pruža Vam mogućnost da se bliže upoznate sa načinom rada suda, našom organizacionom strukturom, nadležnošću, informatorom o radu suda, sudskom praksom, periodičnim i godišnjim izveštajima, rasporedom suđenja, oglasnom tablom itd.


Postavite pitanja, dajte sugestije, informišite o radu suda kroz institut slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, upoznajte se sa sudskim odlukama, stavovima i sentencama iz baze sudske prakse, zaštitite svoja prava i na zakonu zasnovane interese.

Obaveštenje o prijemu stranaka

16.05.2016.

 

Poštovani,
U cilju unapređenja pristupa pravdi Upravni sud vrši prijem stranaka svakog utorka, u periodu od 10,00 do 13,00 časova, u sedištu suda u Beogradu, koje se nalazi u Zgradi sudova, ul. Nemanjina 11, na III spratu, sudnica II ...

Saznaj više