O sudu


Upravni sud je počeo sa radom 1. januara 2010. godine, uspostavljen kao sud posebne nadležnosti. Sedište Upravnog suda je u Beogradu sa tri odeljenja izvan sedišta suda u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.


Zvanična internet prezentacija Upravnog suda pruža Vam mogućnost da se bliže upoznate sa načinom rada suda, našom organizacionom strukturom, nadležnošću, informatorom o radu suda, sudskom praksom, periodičnim i godišnjim izveštajima, rasporedom suđenja, oglasnom tablom itd.


Postavite pitanja, dajte sugestije, informišite o radu suda kroz institut slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, upoznajte se sa sudskim odlukama, stavovima i sentencama iz baze sudske prakse, zaštitite svoja prava i na zakonu zasnovane interese.

Obaveštenje povodom predstojećih izbora za članove nacionalnog saveta nacionalnih manjina

02.09.2014.

OBAVEŠTENJE 

Povodom predstojećih izbora za članove nacionalnog saveta nacionalnih manjina, koji su raspisani za 26. oktobar 2014. godine (“Službeni glasnik RS” br.89/14) Upravni sud obaveštava javnost da će u toku sprovođenja izbornih radnji, žalbe i tužbe primati preporučenom pošiljkom ili neposredno na prijemnom šalteru suda u Nemanjinoj 9, Beograd, 24 časa svakog radnog dana, subotom i nedeljom.


UPRAVNI SUD 

Saznaj više

Obaveštenje

24.07.2014.

Povodom predstojećih izbora za odbornike Skupštine opštine Majdanpek, koji su raspisani za 07. septembar 2014. godine (“Službeni glasnik RS” br.76/14) Upravni sud obaveštava javnost da će u toku sprovođenja izbornih radnji, žalbe primati preporučenom pošiljkom ili neposredno na prijemnom šalteru suda u Nemanjinoj 9, Beograd, 24 časa svakog radnog dana, subotom i nedeljom.
 

Saznaj više

Obaveštenje

30.10.2013.

Povodom predstojećih izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Voždovac, koji su raspisani za 15.12.2013. godine (“Službeni list grada Beograda” br. 47/2013 od 23.10.2013. godine), izbora za odbornike Skupštine opštine Odžaci, koji su raspisani za 15.12.2013. godine (“Službeni glasnik RS” br. 94/13 od 30.10.2013. godine) i izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Kostolac, koji su raspisani za 15.12.2013. godine, (“Službeni glasnik grada Požarevca” br. 11/13) ,...

Saznaj više