O sudu


Upravni sud je počeo sa radom 1. januara 2010. godine, uspostavljen kao sud posebne nadležnosti. Sedište Upravnog suda je u Beogradu sa tri odeljenja izvan sedišta suda u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.


Zvanična internet prezentacija Upravnog suda pruža Vam mogućnost da se bliže upoznate sa načinom rada suda, našom organizacionom strukturom, nadležnošću, informatorom o radu suda, sudskom praksom, periodičnim i godišnjim izveštajima, rasporedom suđenja, oglasnom tablom itd.


Postavite pitanja, dajte sugestije, informišite o radu suda kroz institut slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, upoznajte se sa sudskim odlukama, stavovima i sentencama iz baze sudske prakse, zaštitite svoja prava i na zakonu zasnovane interese.

Dan otvorenih vrata 24.10.2014.

17.10.2014.

Povodom Evropskog dana civilne pravde, u sedištu Upravnog suda u Beogradu, biće održana manifestacija “Dan otvorenih vrata” u petak, 24.10.2014. godine. 

Saznaj više

Obaveštenju o načinu dostave tužbe i drugih podnesaka u elektronskom obliku

12.09.2014.

Od 15.09.2014 godine, Upravni sud otvara zvaničnu adresu elektronske pošte za prijem tužbi i drugih podnesaka u elektronskom obliku isključivo na adresu elektronske pošte određenu za prijem elektronskih dokumenata:pisarnica@up.sud.rs .

Saznaj više

Obaveštenje povodom predstojećih izbora za članove nacionalnog saveta nacionalnih manjina

02.09.2014.

OBAVEŠTENJE 

Povodom predstojećih izbora za članove nacionalnog saveta nacionalnih manjina, koji su raspisani za 26. oktobar 2014. godine (“Službeni glasnik RS” br.89/14) Upravni sud obaveštava javnost da će u toku sprovođenja izbornih radnji, žalbe i tužbe primati preporučenom pošiljkom ili neposredno na prijemnom šalteru suda u Nemanjinoj 9, Beograd, 24 časa svakog radnog dana, subotom i nedeljom.


UPRAVNI SUD 

Saznaj više