01.02.2021.

SEĆANJE NA SUDIJU SLAĐANU BOJOVIĆ

1. februar 2021. godine

 

 

 

 

            Sudija Slađana Bojović preminula je 31. januara 2021. godine u Beogradu u 58. godini života. Rođena je 25. februara 1962. godine u Kraljevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1984. godine, a pravosudni ispit položila 1987. godine.

 

            Bila je pripravnik stručnni saradnik veća u Okružnom privrednom sudu u Beogradu od februara 1986. godine, a od 1988. godine stručni saradnik. Od novembra 1991. godine obavljala je poslove sekretara Okružnog privrednog suda u Beogradu.

           

            Za sudiju  Prvog opštinskog suda u Beogradu izabrana je u junu 1992. godine, a od 1998. godine bila je i predsednik Parničnog odeljenja Prvog opštinskog suda u Beogradu. Sudija Bojović je novembra 1999. godine izabrana za sudiju Okružnog suda u Beogradu u kome je od 2005. godine bila i predsednik Odeljenja za upravne sporove.

 

             Za sudiju Upravnog suda izabrana je novembra 2009. godine, a Odlukom Visokog saveta sudstva (Sl. glasnik RS, br. 106/09) postavljena je za vršioca funkcije predsednika Upravnog suda počev od 1. januara 2010. godine do izbora predsednika suda. Ovu dužnost sudija Bojović obavljala je do 8.11.2013. godine, a zatim nastavila da obavlja sudijsku funkciju u veću Upravnog suda.

 

            Pored sudijske funkcije bila je ispitivač iz predmeta Upravno pravo u ispitnom odboru za polaganje pravosudnog ispita u periodu 2010. do kraja 2013. godine. Učestvovala je na mnogim međunarodnim konferencijama iz oblasti upravnopravne materije i savetovanjima koja su se odnosila na pitanja reforme, organizacije i unapređenja rada sudova.

           

            Ostaće u našem sećanju.