О суду


Управни суд је почео са радом 1. јануара 2010. године, успостављен као суд посебне надлежности. Седиште Управног суда је у Београду са три одељења изван седишта суда у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.


Званична интернет презентација Управног суда пружа Вам могућност да се ближе упознате са начином рада суда, нашом организационом структуром, надлежношћу, информатором о раду суда, судском праксом, периодичним и годишњим извештајима, распоредом суђења, огласном таблом итд.


Поставите питања, дајте сугестије, информишите о раду суда кроз институт слободног приступа информацијама од јавног значаја, упознајте се са судским одлукама, ставовима и сентенцама из базе судске праксе, заштитите своја права и на закону засноване интересе.

Дан отворених врата 24.10.2014.

17.10.2014.

Поводом Европског дана цивилне правде, у седишту Управног суда у Београду, биће одржана манифестација “Дан отворених врата” у петак, 24.10.2014. године. 

Сазнај више

Обавештењу о начину доставе тужбе и других поднесака у електронском облику

12.09.2014.

Од 15.09.2014 године, Управни суд отвара званичну адресу електронске поште за пријем тужби и других поднесака у електронском облику искључиво на адресу електронске поште одређену за пријем електронских докумената:pisarnica@up.sud.rs .

Сазнај више

Обавештење поводом предстојећих избора за чланове националног савета националних мањина

02.09.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Поводом предстојећих избора за чланове националног савета националних мањина, који су расписани за 26. октобар 2014. године (“Службени гласник РС” бр.89/14) Управни суд обавештава јавност да ће у току спровођења изборних радњи, жалбе и тужбе примати препорученом пошиљком или непосредно на пријемном шалтеру суда у Немањиној 9, Београд, 24 часа сваког радног дана, суботом и недељом.


УПРАВНИ СУД 

Сазнај више