О суду


Управни суд је почео са радом 1. јануара 2010. године, успостављен као суд посебне надлежности. Седиште Управног суда је у Београду са три одељења изван седишта суда у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.


Званична интернет презентација Управног суда пружа Вам могућност да се ближе упознате са начином рада суда, нашом организационом структуром, надлежношћу, информатором о раду суда, судском праксом, периодичним и годишњим извештајима, распоредом суђења, огласном таблом итд.


Поставите питања, дајте сугестије, информишите о раду суда кроз институт слободног приступа информацијама од јавног значаја, упознајте се са судским одлукама, ставовима и сентенцама из базе судске праксе, заштитите своја права и на закону засноване интересе.

Дан отворених врата 24.10.2014.

17.10.2014.

Поводом Европског дана цивилне правде, у седишту Управног суда у Београду, биће одржана манифестација “Дан отворених врата” у петак, 24.10.2014. године. 

Сазнај више

Обавештењу о начину доставе тужбе и других поднесака у електронском облику

12.09.2014.

Од 15.09.2014 године, Управни суд отвара званичну адресу електронске поште за пријем тужби и других поднесака у електронском облику искључиво на адресу електронске поште одређену за пријем електронских докумената:pisarnica@up.sud.rs .

Сазнај више