О суду


Управни суд је почео са радом 1. јануара 2010. године, успостављен као суд посебне надлежности. Седиште Управног суда је у Београду са три одељења изван седишта суда у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.


Званична интернет презентација Управног суда пружа Вам могућност да се ближе упознате са начином рада суда, нашом организационом структуром, надлежношћу, информатором о раду суда, судском праксом, периодичним и годишњим извештајима, распоредом суђења, огласном таблом итд.


Поставите питања, дајте сугестије, информишите о раду суда кроз институт слободног приступа информацијама од јавног значаја, упознајте се са судским одлукама, ставовима и сентенцама из базе судске праксе, заштитите своја права и на закону засноване интересе.

Обавештење о пријему странака

23.02.2015.

 

Поштовани,
У циљу унапређења приступа правди Управни суд врши пријем странака сваког уторка, у периоду од 10,00 до 13,00 часова, у седишту суда у Београду, које се налази у Згради судова, ул. Немањина 11, на III спрату, судница II ...

Сазнај више

Дан отворених врата 24.10.2014.

17.10.2014.

Поводом Европског дана цивилне правде, у седишту Управног суда у Београду, биће одржана манифестација “Дан отворених врата” у петак, 24.10.2014. године. 

Сазнај више