Поштовани,

Коришћењем ове апликације пружа вам се могућност претраживања судске праксе Управног суда одабиром поља “ПРЕДМЕТИ” и претраживања сентенца и ставова одабиром поља “СЕНТЕНЦЕ И СТАВОВИ”.

Након одабира жељеног поља претраживање можете извршити према једном или више задатих критеријума (судија, тужени орган, врста спора, уписник, јединица, број предмета ...).

СЕНТЕНЦЕ И СТАВОВИ ПРЕДМЕТИ