Upravni sud je, u skladu sa zakonom i Sudskim poslovnikom, obezbedio pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se vode u sudu.

 

O nadležnosti, radu, javnim raspravama, odlukama, i drugim informacijama u vezi sa aktivnostima Upravnog suda mediji i javnost će biti informisani preko saopštenja, internet prezentacije suda, izjava za medije predsednika i portparola i na konferencijama za novinare.

 

U cilju obezbeđivanja objektivnog, pravovremenog i tačnog obaveštavanja javnosti o radu suda i sudskim postupcima, Upravni sud će blagovremeno, najkasnije dan ranije, predstavnike sredstava javnog informisanja obaveštavati o zakazanim javnim raspravama u predmetima za koje je javnost posebno zainteresovana. O zakazanim javnim raspravama novinari i građani mogu dobiti obaveštenja na oglasnoj tabli u sudu, kao i na internet prezentaciji Upravnog suda. Sredstva javnog informisanja će informacije dobijati elektronskom poštom i faksom.

 

Za sve dodatne informacije predstavnici medija mogu se obratiti portparolu Upravnog suda. Akreditacija nije potrebna novinarima koji prate usmene javne rasprave u sudu. Fotografisanje, audio i video snimanje na javnim raspravama u cilju javnog prikazivanja snimka obavlja se po odobrenju predsednika suda, uz prethodno pribavljenu saglasnost predsednika veća, sudije i pisanog pristanka stranaka i učesnika u sudskom postupku.

 

Akreditacija je potrebna ako novinari, snimatelji ili fotoreporteri žele da u zgradu unesu odgovarajuću opremu za snimanje.

 

Molimo predstavnike medija da zahtev za akreditaciju pošalju najkasnije pet dana pre željenog termina za fotografisanje ili snimanje radi blagovremenog odlučivanja.

Molimo Vas popunite sva polja označena zvezdicom *

Podaci o mediјskoj kući

Podaci o osobi koja traži akreditaciju