Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti u Upravnom sudu

Preuzmi dokument

Sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu

Preuzmi dokument

Program rešavanja starih predmeta za 2023. godinu

Preuzmi dokument

SPORAZUM O SARADNJI SA PRAVNIM FAKULTETOM UNIVERZITETA U NIŠU

Preuzmi dokument

Pravilnik o anonimizaciji

Preuzmi dokument

Hitni i naročito hitni predmeti

Preuzmi dokument

Pravilnik o troškovima reprezentacije i troškovima ugostiteljskih usluga

Preuzmi dokument

Pravilnik o bezbednosti zaštiti na radu

Preuzmi dokument

Pravilnik o bližem uređenju postupka javnih nabavki i nabavki na koji se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama

Preuzmi dokument

Pravilnik o poklonima Sudija i zaposlenih u Upravnom sudu

Preuzmi dokument

Pravilnik o službenoj odeći i obući

Preuzmi dokument

Pravilnik za vozila

Preuzmi dokument

Program rešavanja starih predmeta za 2022.

Preuzmi dokument

Sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu

Preuzmi dokument

Sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom za privredu i pravosuđe

Preuzmi dokument