Administrativni i tehnički poslovi u Upravnom sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici u sedištu suda, a pojedini poslovi se obavljaju i u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice Upravnog suda Dejan Đurić.

 

Sudska pisarnica sastavlja redovne i povremene izveštaje o radu odeljenja i službi, koji su potrebni sudskoj upravi. Na osnovu tih izveštaja razmatraju se rezultati rada pojedinih odeljenja, službi i suda kao celine i daju predlozi za unapređenje rada u sudu. Sudovi tromesečno, šestomesečno, godišnje i trogodišnje sačinjavaju izveštaje o radu suda, odeljenja i sudija po propisanoj jedinstvenoj metodologiji.

 

Šalter prijemne kancelarije Upravnog suda nalazi se u prizemlju zgrade u sedištu suda u Beogradu, Nemanjina 9, a otvoren je za rad sa strankama svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 sati. Na ovom šalteru građani i stranke neposredno podnose tužbe i podneske upućene sudskoj upravi ili sudskim većima. U prijemnoj kancelariji se prima i pošta koja je sudu upućena preko Javnog preduzeća PTT saobraćaja Srbije i elektronskom poštom koju stranke mogu uputiti elektronskim putem na zvaničnu adresu elektronske pošte Upravnog suda: pisarnica@up.sud.rs .

 

Uplata sudkse takse vrši se u korist republičke sudske takse - Upravni sud na:

 

račun broj: 840-0000029762845-93

svrha uplate: Sudska taksa u predmetu broj __ (broj predmeta pod kojim se vodi upravni spor)

 

Dokaz u uplaćenoj sudskoj taksi - jedan primerak uplatnice, možete dostaviti na adresu Upravni sud, ulica Nemanjina broj 9, 11000 Beograd, u roku od 8 dana, od dana izvršene uplate.

 

Pisarnica Upravnog suda obavlja i poslove ekspedicije sudske pošte (sudskih odluka, poziva strankama i drugih dopisa). Predmeti Upravnog suda u kojima je sud doneo odluku, čuvaju se, evidentiraju i klasifikuju u arhivi pisarnice.

 

INFORMACIJE O KRETANJU PREDMETA MOŽETE DOBITI PUTEM TELEFONA 011/363-5232 i 011/363-5237