Poštovani,

Korišćenjem ove aplikacije pruža vam se mogućnost pretraživanja sudske prakse Upravnog suda odabirom polja “PREDMETI” i pretraživanja sentenca i stavova odabirom polja “SENTENCE I STAVOVI”.

Nakon odabira željenog polja pretraživanje možete izvršiti prema jednom ili više zadatih kriterijuma (sudija, tuženi organ, vrsta spora, upisnik, broj predmeta...). Detaljno uputstvo za pretraživnje baze sudske prakse možete pronaći na sledećem LINKU.

SENTENCE I STAVOVI PREDMETI