Београд, 13.09.2012.

Број решених предмета од оснивања Управног суда

 

Управни суд је од оснивања 01.јануара 2010. године до 31. августа 2012. године решио укупно 42.082 предмета у свим материјама у којима поступа и то:


Материја

Мериторно решени

На други начин

Укупно решени

У

37005

642

37647

Уи

370

81

451

Уо

340

18

358

Уп

312

12

324

Ур

301

195

496

Ув

181

12

193

Увп 1

396

10

406

Увп 2

411

10

421

Уж

1481

305

1786

УКУПНО:

40797

1285

42082




УКУПНО РЕШЕНО 42.082 ПРЕДМЕТА