16.09.2022.

Пресуда Управног суда донета по тужби Горана Милетића, директора за Европу и МЕНА регион Представништва страног удружења Civil Rights Defenders, против туженог Министрства унутрашњих послова Републике Србије, Дирекције полиције, Управе полиције

Пресуда Управног суда донета по тужби Горана Милетића, директора за Европу и МЕНА регион Представништва страног удружења Civil Rights Defenders, против туженог Министрства унутрашњих послова Републике Србије, Дирекције полиције, Управе полиције, ради поништаја решења број: 212-1169/22-73 од 14.09.2022. године, у предмету јавног окупљања.

 

Пресуда Управног суда У 38615/22 од 16.09.2022. године