19.04.2019.

PREDSTAVLJANJE EVALUACIONOG IZVEŠTAJA EVROPSKE KOMISIJE ZA EFIKASNOST PRAVOSUĐA (SEPEŽ)

 

Predsednik Upravnog suda, sudija Jelena Ivanović prisustvovala je prezentaciji izdanja Evalucionog izveštaja Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (SEPEŽ) za 2018. godinu: „Evropski pravosudni sistemi – efikasnost i kvalitet pravde i zvanični početak ciklusa evaluacije za period 2018-2020. godine“, dana 18. aprila 2019. godine, koju je organizovalo Ministarstvo pravde Republike Srbije, u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope i SEPEŽ-om, uz podršku IPA projekta „EU uz pravdu“.

            Predstavljanje Izveštaja otvorili su ministar pravde u Vladi Republike Srbije, Nela Kuburović, predsednik Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda, sudija Dragomir Milojević, šef misije Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Tobijas Flesenkemper, nekadašnji predsednik SEPEŽ-a, član SEPEŽ-a, Šef sektora Ministarstva za ustavna pitanja, reformu, deregulaciju i pravdu  Republike Austrije, Georg Stava, nj.e. Sem Fabrici, ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

            Potom su gospodin Stava i g-gospođa Ivana Ninčić, mlađi nacionalni ekspert Projekta „EU uz Pravdu“ predstavili proces SEPEŽ evaluacije pravosudnih sistema, odnono pregled SEPEŽ metodologije za evaluaciju pravosudnih sistema i Izveštaja: upoređivanje podataka i zapažanja i predstavljanje podataka za 2018. godinu kroz interaktivnu bazu podataka „CEPEJ-STAT“. Potom su podatke u Izveštaju koji se odnose na Srbiju – trenutno stanje i preporuke analizirali član Visokog saveta sudstva, Aleksandar Pantić, zamenik Republičkog javnog tužioca,      Branko Stamenković i član Državnog veća tužilaca, Tatjana Lagumdžija.

            Sledeću prezentaciju održao je šef Odseka za informaciono-komunikacione tehnologije Ministarstvo pravde, Mario Maletić u okviru koje je govorio o informaciono-komunikacionim tehnologijama i pravosuđu, odnosno razvoju sistema upravljanja predmetima i daljim planovima Ministarstva pravde. Sudija Marija Aranđelović Jureša iz Višeg suda u Beogradu govorila je o mreži pilot sudova SEPEŽ-a - iskustvo Prvog osnovnog suda u Beogradu. Nakon pauze i koktela, usledilo je predstavljanje novog Upitnika za evaluaciju za period 2018-2020 i operativni sastanak sa predstavnicima institucija koje učestvuju u izveštavanju.