Управни суд је, у складу са законом и Судским пословником, обезбедио приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду.

 

О надлежности, раду, јавним расправама, одлукама, и другим информацијама у вези са активностима Управног суда медији и јавност ће бити информисани преко саопштења, интернет презентације суда, изјава за медије председника и портпарола и на конференцијама за новинаре.

 

У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештавања јавности о раду суда и судским поступцима, Управни суд ће благовремено, најкасније дан раније, представнике средстава јавног информисања обавештавати о заказаним јавним расправама у предметима за које је јавност посебно заинтересована. О заказаним јавним расправама новинари и грађани могу добити обавештења на огласној табли у суду, као и на интернет презентацији Управног суда. Средства јавног информисања ће информације добијати електронском поштом и факсом.

 

За све додатне информације представници медија могу се обратити портпаролу Управног суда. Акредитација није потребна новинарима који прате усмене јавне расправе у суду. Фотографисање, аудио и видео снимање на јавним расправама у циљу јавног приказивања снимка обавља се по одобрењу председника суда, уз претходно прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка странака и учесника у судском поступку.

 

Акредитација је потребна ако новинари, сниматељи или фоторепортери желе да у зграду унесу одговарајућу опрему за снимање.

 

Молимо представнике медија да захтев за акредитацију пошаљу најкасније пет дана пре жељеног термина за фотографисање или снимање ради благовременог одлучивања.

Молимо Вас попуните сва поља означена звездицом *

Подаци о медијској кући

Подаци о особи која тражи акредитацију