31.08.2021.

Обавештење поводом предстојећих избора

Поводом предстојећих избора за одборнике скупштина општина Мионица и Неготин ("Сл. гласник РС", бр. 84/21), који су расписани за 17. октобар 2021. године, Управни суд обавештава јавност да ће у току спровођења свих изборних радњи, жалбе примати препорученом пошиљком или непосредно на пријемном шалтеру Управног суда у Немањиној 9, Београд, 24 часа сваког радног дана, суботом и недељом. Подносиоци жалбе са квалификованим електронским потписом жалбе могу предати и електронском поштом на е-маил pisarnica@up.sud.rs.