У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног информисања јавности о раду суда и судским поступцима Управни суд, објављивањем саопштења, догађаја, огласа/јавних конкурса, јавних набавки, омогућава свим корисницима званичне интернет презентације суда приступ у погледу информација које се воде у суду а за које постоји веће интересовање јавности, водећи рачуна о инртересима поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

Информације о правоснажно окончаним поступцима пред судом обавезно се објављују када је то прописано законом или посебним прописом као и у случајевима за које је јавност посебно заинтересована.

Подаци који према посебним прописима представљају тајну и заштићени подаци чије објављивање је искључено или ограничено законом се не саопштавају.