29.05.2020.

Одлуке Управног суда донете по тужби тужиоца Српски покрет Двери против тужене Републичке изборне комисије

Управни суд је дана 26.05.2020. године, донео одлуке у предметима: У 7555/2020 у правној ствари прекида свих изборних радњи у спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године  и У 7556/2020 у правној ствари наставка спровођења изборних радњи. Предмети су формирани по тужбама тужиоца Српски покрет Двери, кога заступа Бошко Обрадовић против тужене Републичке изборне комисије.