Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
14 Уж 58/1010Iзаштита изборног права14.04.2010Централна изборна комисијановчана накнадаРепублика Србија ...2972.pdf
7 Уж 7/1010IIIпрестанак мандата одборницима08.04.2010Општина Раковицавраћање имовинеРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...40052.pdf
9 Уж 9/1010решење08.04.2010Скупштина општине ЉубовијаграђевинскиРепублика Србија ...2961.pdf
9 Уж 53/1010Iпотврђивање мандата08.04.2010Скупштина општине Љубовијановчана накнадаРепублика Србија ...2969.pdf
15 Уж 36/1010заштита изборног права29.03.2010Скупштина општине Бојникзаштита изборног праваРепублика Србија ...877.pdf
13 Уж 13/1010Престанак мандата одборника25.03.2010Скупштина општине Црвени крст - НишграђевинскиРепублика Србија УПРАВНИ...2965.pdf
13 Уж 34/1010недоношење одлуке по приговору у предмету поделе мандата25.03.2010Општинска изборна комисија општине Прибојзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...2966.pdf
9 Уж 30/1010утврђивање престанка мандата одборника17.03.2010Скупштина општине Бачка Тополазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...876.pdf
7 Уж 28/1010заштита изборног права16.03.2010Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...875.pdf
4 Уж 25/1010заштита изборног права08.03.2010Скупштина општине Неготинзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...874.pdf

96979899100101102103 Иди на страну: