Број предмета Датум истицања на огласну таблу Датум уклањања са огласне табле
SU VI 22/21 06.05.2021. 07.06.2021.
27 UP 81/16 28.04.2021. 28.05.2021.
III-11 U 10440/17 28.04.2021. 28.05.2021.
III-11 U 9887/17 28.04.2021. 28.05.2021.
III-11 U 9887/17 28.04.2021. 28.05.2021.
III-11 U 11392/17 28.04.2021. 28.05.2021.
I-2 U 2869/16 26.04.2021. 26.05.2021.
27 U 15836/17 26.04.2021. 26.05.2021.
7 U 1733/18 22.04.2021. 24.05.2021.
3 U 18628/17 22.04.2021. 24.05.2021.
14 U 6762/19 22.04.2021. 24.05.2021.
I-1 U 5215/19 21.04.2021. 24.05.2021.
I-5 U 12453/19 21.04.2021. 24.05.2021.
U 9793/17 20.04.2021. 20.05.2021.
U 9952/17 20.04.2021. 20.05.2021.

12 Иди на страну: