Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Уписник Опис Анонм. одлука Сентенца
II-5 Уж 9/1919IIзаштита изборног права28.08.2019Скупштина општине Медвеђазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...149399.odt
II-3 Уж 8/1919IIзаштита изборног права26.08.2019Скупштина општине Медвеђазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...149372.odt
9 У 2149/1818Iпензија30.07.2019Покрајински фонд за пензијско и инвалидско осигурањепензијаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...147848.odt
I-1 Уж 6/1919Iмандат одборника18.07.2019Скупштина општине Брусмандат одборникаУжРепублика Србија УПРАВНИ...147612.odt
I-3 Ув 230/1818Iприговор се одбија25.06.2019Управни суд Србијеприговор против решењаУвРепублика Србија УПРАВНИ...147367.odt
II-1 Ув 306/1818IIОДБИЈА СЕ приговор25.06.2019Управни суд Србијеприговор против решењаУвРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...147368.odt
8 Уж 5/1919мандат одборника13.06.2019Скупштина општине Голубацмандат одборникаУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...146974.odt
II-1 У 1980/1717IIсортирање камате31.05.2019Општинско веће општине Дољевацпорез - повраћај порезаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...129661.odt
I-1 У 17863/1717Iвраћање имовине18.04.2019Министарство финансијавраћање имовинеУРепублика Србија УПРАВНИ...147193.odt
II-4 Уж 3/1919IIмандат одборника03.04.2019Скупштина општине Гаџин Ханмандат одборникаУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...141479.odt

1234567 Иди на страну: