Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Уписник Опис Анонм. одлука Сентенца
14 У 15103/1515IIIнакнада за коришћење грађевинског земљишта31.03.2019Дирекција за грађевинско земљиште и изградњукоришћење грађевинског земљиштаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...141599.odt
I-2 У 18928/1717Iвраћање одузете имовине30.03.2019Министарство финансијавраћање имовинеУРепублика Србија УПРАВНИ...144214.odt
7 У 8092/1515IIновчане накнаде27.03.2019Министарство финансија Пореска управапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...140794.odt
24 Уж 2/1919мандат одборника22.03.2019Скупштина општине Голубацмандат одборникаУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...140511.odt
27 У 15063/1515IIIпорески21.03.2019Министарство финансија Пореска управапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...141347.odt
I-5 У 1276/1717Iвраћање имовине15.03.2019Министарство финансијавраћање имовинеУРепублика Србија УПРАВНИ...141218.odt
17 У 14998/1515IIIпорез15.03.2019Министарство финансијапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...140247.odt
4 Уж 1/1919мандат одборника15.03.2019Скупштина општине Кучевомандат одборникаУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...140283.odt
14 У 14530/1515IIIпорески08.03.2019Министарство финансијапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...139871.odt
2 У 17625/1515IIIпореском06.03.2019Министарство финансијапорезУРепублика Србија ...139536.odt

12345678 Иди на страну: