Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Уписник Опис Анонм. одлука Сентенца
III-9 Уж 4866/2020IIIмандат одборника17.09.2020Скупштина општине Беочинмандат одборникаУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...178304.odt
III-7 Уж 4873/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...177223.odt
III-4 Уж 4878/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...177224.odt
III-3 Уж 4870/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...177225.odt
III-9 Уж 4877/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...177226.odt
III-7 Уж 4883/2020IIIзаштита изворног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...177227.odt
III-4 Уж 4868/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...177235.odt
III-3 Уж 4880/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...177243.odt
III-8 Уж 4876/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...177251.odt
III-10 Уж 4874/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...177261.odt

12345678 Иди на страну: