Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
III-8 Уж 4896/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177707.odt
III-1 Уж 4902/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...177708.odt
III-10 Уж 4894/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177709.odt
III-11 Уж 4900/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...177710.odt
III-11 Уж 4890/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177711.odt
III-3 Уж 4891/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177712.odt
III-2 Уж 4899/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177713.odt
III-3 Уж 4901/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177755.odt
III-9 Уж 4887/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...177756.odt
III-1 Уж 4892/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...177757.odt

12345678910 Иди на страну: