Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
II-3 Уж 174/1818IIмандат одборника14.06.2018Скупштина општине Мерошинамандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...125577.odt
II-1 Уж 167/1818IIмандат одборника14.06.2018Скупштина општине Мерошинамандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...125578.odt
II-2 Уж 173/1818IIмандат одборника14.06.2018Скупштина општине Мерошинамандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...125579.odt
II-1 Уж 171/1818IIмандат одборника14.06.2018Скупштина општине Мерошинамандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...125580.odt
II-4 Уж 168/1818IIпрестанaк одборничког мандата14.06.2018Скупштина општине Мерошинамандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...125880.odt
III-8 Уж 152/1818IIIзаштита изборног права04.06.2018Градска управа Шабацзаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...124390.odt
II-3 Уж 170/1818IIзаштита изборног права01.06.2018Савет Месне заједнице Шарбановацзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...127074.odt
18 Уж 166/1818заштита изборног права23.04.2018Градска изборна комисија града Зајечаразаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...122318.odt
II-3 Уж 165/1818IIзаштита изборног права13.04.2018Скупштина општине Бујановацзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...122089.odt
II-4 Уж 164/1818IIзаштита изборног права10.04.2018Скупштина општине Бујановацзаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...122088.odt

12345678910 Иди на страну: