Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
II-1 Уж 530/1616IIзаштита изборног права31.08.2016Општинска изборна комисија Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78275.odt
II-3 Уж 529/1616IIзаштита изборног права31.08.2016Општинска изборна комисија Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78276.odt
II-1 Уж 525/1616IIзаштита изборног права30.08.2016Општинска изборна комисија Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78271.odt
II-1 Уж 526/1616IIзаштита изборног права30.08.2016Општинска изборна комисија Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78272.odt
II-2 Уж 524/1616IIзаштита изборног права18.08.2016Општинска изборна комисија Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78267.odt
II-2 Уж 523/1616IIзаштита изборног права18.08.2016Општинска изборна комисија Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78268.odt
II-1 Уж 522/1616IIзаштита изборног права18.08.2016Општинска изборна комисија Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78269.odt
II-1 Уж 521/1616IIзаштита изборног права18.08.2016Општинска изборна комисија Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78270.odt
I-3 Уж 519/1616Iзаштита изборног права11.08.2016Скупштина општине Рачазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...78265.odt
I-2 Уж 516/1616Iзаштита изборног права07.07.2016Скупштина општине Пријепољезаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78246.odt

12345678910 Иди на страну: