Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
3 Уж 22/1717заштита изборног права08.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА...81392.odt
6 Уж 23/1717заштита изборног права08.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81393.odt
II-2 Уж 13/1717IIзаштита изборног права05.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81330.odt
II-4 Уж 10/1717IIмандат одборника05.04.2017Скупштина општине Блацемандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81871.odt
21 Уж 15/1717заштита изборног права04.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81328.odt
I-3 Уж 16/1717Iзаштита изборног права04.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81329.odt
20 Уж 14/1717IIзаштита изборног права04.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81331.odt
III-4 Уж 11/1717IIIзаштита изборног права19.03.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...79511.odt
18 Уж 9/1717заштита изборног права15.03.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...78873.odt
II-1 Уж 3/1717IIмандат одборника10.03.2017Скупштина општине Мерошинамандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА...79050.odt

12345678910 Иди на страну: