Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
III-11 Уж 24/2020IIIзаштита изборног права15.05.2020Општинска изборна комисија општине Пећинцизаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...163228.odt
III-8 Уж 21/2020IIIзаштита изборног права14.05.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...163205.odt
III-6 Уж 20/2020IIIзаштита изборног права16.03.2020Општинска изборна комисија Нови Кнежевацзаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...161874.odt
III-10 Уж 19/2020IIIзаштита изборног права16.03.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...161875.odt
III-7 Уж 18/2020IIIзаштита изборног права16.03.2020Општинска изборна комисија Темеринзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...161876.odt
III-3 Уж 15/2020IIIзаштита изборног права14.03.2020Општинска изборна комисија Инђијазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...161803.odt
III-1 Уж 16/2020IIIзаштита изборног права14.03.2020Општинска изборна комисија Инђијазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...161804.odt
24 Уж 17/2020заштита изборног права13.03.2020Општинска изборна комисија Гроцказаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...161800.odt
III-2 Уж 14/2020IIIзаштита изборног права13.03.2020Општинска изборна комисија Србобранзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...161801.odt
I-3 Уж 10/2020Iименовање изборне комисије13.03.2020Општинска изборна комисија Сјеницазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...161802.odt

1234567 Иди на страну: