Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
III-4 Уж 88/1717IIIзаштита изборног права30.10.2017Савет Месне заједнице Кертекзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...113945.odt
II-3 Уж 86/1717IIмандат одборника26.10.2017Скупштина општине Мерошинамандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...115542.odt
6 Уж 87/1717потврђивање мандата26.10.2017Скупштина општине Ковачицамандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...113641.odt
9 Уж 83/1717заштита изборног права15.08.2017Општинска изборна комисија Апатинзаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...101545.odt
III-27 Уж 82/1717IIIзаштита изборног права27.07.2017Савет месне заједницезаштита изборног праваРепублика Србија...95583.odt
III-3 Уж 81/1717IIIЛипар21.07.2017Месна заједницазаштита изборног праваРепублика Србија...94958.odt
III-7 Уж 80/1717IIIзаштита изборног права20.07.2017Савет месне заједницезаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...94963.odt
III-2 Уж 79/1717IIIзаштита изборног права18.07.2017Савет месне заједницезаштита изборног праваРепублика Србија...94862.odt
25 Уж 73/1717мандат одборника07.07.2017Скупштина општине Ковачицамандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...94716.odt
5 Уж 74/1717IIIмандат одборника06.07.2017Скупштина општине Ковачицамандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...93052.odt

1234567 Иди на страну: