Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
II-5 Уж 201/1818IIзаштита изборног права14.11.2018Скупштина општине Мерошиназаштита изборног праваРепублика Србија...132330.odt
II-2 Уж 202/1818IIзаштита изборног права10.11.2018Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...131588.odt
I-5 Уж 199/1818Iзаштита изборног права09.11.2018Комисија за спровођење избора за чланове МЗ Пријепољезаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...132016.odt
I-7 Уж 198/1818Iзаштита изборног права09.11.2018Комисија за спровођење избора за чланове МЗ Пријепољезаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...132017.odt
I-4 Уж 197/1818Iзаштита изборног права17.10.2018Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...130236.odt
I-2 Уж 194/1818Iмандат одборника03.10.2018Скупштина општине Косјерићмандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...129961.odt
III-4 Уж 193/1818IIIзаштита изборног права04.09.2018Савет месних заједница Србобранзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...128766.odt
III-8 Уж 192/1818IIIзаштита изборног права22.08.2018Савет месних заједница Србобранзаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...128118.odt
III-3 Уж 191/1818IIIзаштита изборног права25.07.2018Савет месних заједница Србобранзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...127402.odt
I-1 Уж 178/1818Iмандат одборника23.07.2018Скупштина општине Брусмандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...127256.odt

1234567 Иди на страну: