Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
II-1 Уж 185/1818IIмандат одборника12.07.2018Скупштина општине Лебанемандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...127056.odt
II-4 Уж 177/1818IIпрестанак мандата одборника скупштине јединице локалне самоуправе12.07.2018Скупштина општине Мерошинамандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...127080.odt
II-1 Уж 181/1818IIпропуштање Скупштине општине Лебане да донесе одлуку о потврђивању мандата одборнику у скупштини јединице локалне самоуправе12.07.2018Скупштина општине Лебанемандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...127086.odt
II-1 Уж 189/1818IIпрестанак мандата одборника у скупштини јединице локалне самоуправе12.07.2018Скупштина општине Лебанемандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...127125.odt
20 Уж 190/1818потврђивање мандата новом одборнику11.07.2018Скупштина општине Кучевомандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...127003.odt
II-3 Уж 188/1818IIмандат одборника05.07.2018Скупштина општине Лебанемандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...127116.odt
II-3 Уж 184/1818IIодлука о потврђивању мандата одборнику у скупштини јединице локалне самоуправе05.07.2018Скупштина општине ЛебанеРепублика Србија УПРАВНИ...127159.odt
II-3 Уж 180/1818IIмандат одборника05.07.2018Скупштина општине Лебанемандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...127191.odt
III-3 Уж 148/1818IIIзаштита изборног права29.06.2018Градска управа Шабацзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...126672.odt
I-3 Уж 176/1818Iдодела мандата27.06.2018Општинска изборна комисија Брусмандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...126674.odt

1234567 Иди на страну: