Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Уписник Опис Анонм. одлука Сентенца
I-5 У 4013/1616Iстаросна пензија24.12.2018Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурањепензијаУРепублика Србија УПРАВНИ...134974.odt
I-1 У 14862/1616Iпринудна наплата пореза24.12.2018Министарство финансија Пореска управапорез - принудна наплата порезаУРепублика Србија УПРАВНИ...135561.odt
I-1 У 15097/1616Iпорез24.12.2018Министарство финансија Пореска управапорезУРепублика Србија УПРАВНИ...135356.odt
I-1 У 11152/1616Iвраћање у статус мировацња пореског дуга24.12.2018Министарство финансија Пореска управавраћање имовинеУРепублика Србија УПРАВНИ...135655.odt
I-1 У 14170/1616Iпорез24.12.2018Министарство финансија Пореска управапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...136699.odt
II-3 У 6485/1717IIпоништавање решења по основу службеног надзора22.12.2018Министарство финансија Пореска управапорезУРепублика Србија УПРАВНИ...142960.odt
III-3 Уж 206/1818IIIзаштита изборног права22.12.2018Општинска изборна комисија општине Кулазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...134101.odt
15 У 15276/1616IIпоништавање решења по праву службеног надзора21.12.2018Министарство финансијаинспекцијске мереУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...136060.odt
9 У 1357/1818Iвраћање имовине21.12.2018Министарство финансијавраћање имовинеУРепублика Србија УПРАВНИ...134606.odt
15 У 4843/1616IIIнакнада за коришћење грађевинског земљишта и комунал. таксе21.12.2018Градско веће града Београдакомунална таксаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА...136177.odt

505506507508509510511512513514515 Иди на страну: