Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Уписник Опис Анонм. одлука Сентенца
I-2 У 7243/1010Iпорез на пренос апсолутних права12.05.2011Министарство финансија Пореска управа (сазив 2008 - 2011)порезУРепублика Србија УПРАВНИ...16000.pdf
8 У 12398/1010Iпрeстанак жига12.05.2011Завод за интелектуалну својинуинтелектуална својинаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...20675.pdf
17 У 11777/1010IIIПриступ информацијама од јавног значаја12.05.2011Повереник за информације од јавног значајаинформацијеУРепублика Србија ...14059.pdf
23 У 11503/1010IIвраћање имовине05.05.2011Дирекција за реституцију Републике Србијерадни односУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...19275.pdf
6 У 13796/1010самовласно заузеће земљишта05.05.2011Министарство финансијасамовласно заузећеУРепублика Србија УПРАВНИ...21840.odt
12 Уп 113/1010Iцарина05.05.2011Министарство финансија Управа царина (сазив 2008 - 2011)царинскиУпРепублика Србија УПРАВНИ...18563.pdf
1 У 22723/1010Заштита конкуренције05.05.2011Комисија за заштиту конкуренцијезаштита конкуренцијеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...939.pdf
1 У 28501/1010IIIпризнавање жига05.05.2011Влада Републике Србије Административна комисијаинтелектуална својинаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...27061.pdf
12 У 25951/1010IЗаштита података21.04.2011Комисија за заштиту конкуренцијезаштита конкуренцијеУРепублика Србија УПРАВНИ...16210.pdf
23 У 13253/1010IIIпорез на имовину21.04.2011Министарство финансија Пореска управа (сазив 2008 - 2011)порезУРепублика Србија ...21351.pdf

505506507508509510511512513514515 Иди на страну: